Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2011

To wszystko czego chcę
To wszystko czego mi brak
Otwórz oczy zobacz sam
Przed nami mgła
— Myslovitz
Reposted fromnewworldmap newworldmap viamyslo myslo

Że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem...

Reposted fromcarre carre viamyslo myslo
Nie wiedziałam, że się serca tak ostudzą,
uwierzyłam, że umiera się parami,
nie wiedziałam, że się ludzie różnie budzą
jak okręty, nie te same, choć w tej samej wciąż
przystani...
— A. Osiecka
Reposted fromdansemacabre dansemacabre
"Im bardziej niespełnione i nieszczęśliwe jest nasze życie tym bardziej dogmatycznie, z tym większą determinacją, rozpaczliwie i gorączkowo bronimy swojej pseudoprawdy i doradzamy innym"
- Wojciech Eichelberger
Reposted fromanatomia-chaosu anatomia-chaosu
6443 ce54 390
Reposted bysuomiiiBukitzinwigilatorkaflaminglips
6423 da57 390
6405 b60a 390
Reposted byoceanplanetwislaczka
6370 d0b9 390
Reposted bywislaczka wislaczka
If I sat next to you
That wasn't my intent
And if my hand falls on yours
It was coincidence
I hate to turn up out of the blue uninvited,
But I couldn't stay away, I couldn't fight it,
I had hoped you'd see my face,
And that you'd be reminded that for me it isn't over
— Adele
Jestem głosem w twojej głowie (...)
Jestem twarzą, w którą musisz spojrzeć(...)
Jestem prawdą, która pozostała
Jestem wrogiem
Jestem dłonią, która ściągnie cię w dół
Powali na kolana
1201 8a4a 390
Reposted fromkrewetkowy krewetkowy
0872 e731 390
Reposted fromcudbezpowiek cudbezpowiek
0361 93ee 390
Reposted fromjoannna joannna
0551 0f83 390

***MISSING***

PLEASE REPOST AND HELP TO FIND THE GIRL.

Pieprz ich. Kompletnie. Nie potrzebujesz ich. Jesteś najfajniejszą laską na tej półkuli. Pieprz ich. Pieprz ich. Pieprz ich. Poważnie. Nie możesz pozwolić, żeby takie dupki rządziły twoim życiem.
— Plotkara
Reposted fromjhgjhjhgj jhgjhjhgj
0132 a2f7 390
Reposted fromjhgjhjhgj jhgjhjhgj
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl